logo-black


SINAV PROGRAMLARI


YDS

 

YDS Nedir?

Ösym tarafından gerçekleştirilen ve açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan merkezi bir yabancı dil sınavıdır. Daha önceleri uygulanan ÜDS ve KPDS sınavlarının da bu sınava dahil edilmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversitelerde ve özel sektörde geçerliliği olan bir dil sınavıdır.

YDS’ye Kimler Katılabilir?

 • Üniversitelerde kariyer hedefleyen doçent, doktora ve sanatta yeterlilik isteyen adaylar

 • Yüksek lisans programlarına girecek; üniversiteden lisans derecesi ile mezun olan adaylar

 • Üniversitelerde lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta olan üniversite öğrencilerinden yüksek lisans veya doktora programlarına devam etmek isteyen adaylar

 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışan ve dil tazminatı veya yurtdışı görevlendirme nedeni ile yabancı dil bilgisi seviyesi belgesine ihtiyaç duyan adaylar

 • Özel sektörde çalışan (bankalar vs.) ve yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyen adaylar

 • TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) veya DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı)’a girecek adaylar

 • Kamu personeli olmak amacı ile KPSS’ye girecek adaylardan başvuracakları kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen adaylar

 •  

YDS Puan Harf Karşılıkları

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden;

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80-89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70-79 arasındaki puanlar (C) seviyesi

60-69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50-59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak değerlendirilecektir.

 

UKLA YDS Programının içeriği ile ilgili bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.

 

IELTS

 

IELTS (International English Language Testing System) öğrencilerin 4 dil becerisini ölçen 4 aşamadan oluşan bir sınavdır.

Sınav İçeriği

Dinleme: Yaklaşık 30-35 dakika sürer. 1 bölüm: 10 sorudan oluşan diyalog bölümü. 2 bölüm: 10 sorudan oluşan kısa konuşma bölümü. 3.bölüm: 10 sorudan oluşan uzun diyalog bölümü. 4.bölüm: 10 sorudan oluşan uzun konuşma bölümü.

Okuma: 60 dakika sürer ve 40 sorusu bulunan 3 okuma parçasından oluşur.

Yazma: 60 dakikada sürer. 1.bölüm: Grafik, istatislik veya şekil yorumlama hakkında 150 kelimelik bir rapor yazımı (20 dakika). 2.bölüm: Verilen bir konu hakkında 250 kelimelik bir kompozisyon yazımı (40 dakika).

Konuşma: 11-15 dakika sürer. 3 bölümden oluşur, karşılıklı diyalog üzerinedir.

IELTS’e Kimler Katılabilir?

İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Türkiye dahil pek çok ülkedeki üniversitelere yatay geçiş yapmak isteyen ve hazırlık atlama sınavlarından muaf olmak isteyen öğrenciler katılabilir.

Programın Amacı

 • Sınavın test ettiği 4 beceriyi(dinleme, okuma, yazma, konuşma) ayrıntılı bir şekilde öğrencilere tanıtmak, bu beceriler için strateji ve teknikler kazandırmak ve geliştirmek

 • Sık aralıklarla test ve deneme sınavı yaparak öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve revizyona ihtiyaç duyulan becerileri tespit edip gelişimini sağlamak

 • Sürekli olarak verilen ek çalışmalarla öğrencinin 4 beceriyi tam anlamıyla kazanmasına yardımcı olmak

 • Öğrencileri alanında uzman öğretim görevlileriyle sınava hazırlamak

 • Cambridge Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli kurumlarca hazırlanmış dinleme, okuma, yazma ve konuşma materyalleri ile gerçek süreli ve aşamalı deneme sınavlarına tabi tutmak

 

UKLA IELTS Programının içeriği ile ilgili bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.

 

TOEFL – IBT

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) öğrencilerin 4 dil becerisini ölçen 4 aşamadan oluşan bir sınavdır.

TOEFL’a Kimler Katılabilir?

Özellikle Amerikan üniversitelerine girişte, İngilizce seviyesinin yeterliliği bakımından aranan TOEFL başarı derecesi, Amerika’nın dışında dabirçok ülkede ve Türkiye’de çeşitli kurumlarda (eğitim, iş başvurusu vs.) İngilizce yeterliliğinin tespit edilmesinde referans olarak kabul edilmektedir.

Programın Amacı

Kişileri sınav sistemindeki son değişiklikleri dikkate alarak dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirerek TOEFL IBT sınavına hazırlamak.

Kullanılan Teknik ve Materyaller

Bilgisayarda test çözümleri

TOEFL IBT hazırlık kitabı

Görsel, işitsel ve basılı kaynaklar

TOEFL bölümleri ile ilgili genel öğretim ve çalışmalar

Deneme sınavları

Internet Based Test(IBT) Internet bazlı test uygulamarı için bilgisayarda deneme sınavları

Bireysel geri bildirimler

 

UKLA TOEFL Programının içeriği ile ilgili bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.

 

TOEIC

 

The Test of English for International Communication (TOEIC) ana dili İngilizce olmayan kişiler için bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. Uluslararası bir ortamda çalışan kişilerin gündelik iletişimdeki İngilizce kullanma becerilerini ölçer. Sınav sonuçları kişilerin iş, ticaret ve endüstri alanında çalışan diğerleriyle İngilizce olarak ne kadar iyi iletişim kurduğunu gösterir. Sınav gündelik yaşamı sürdürürken kullanılan İngilizce’den başka özel bir uzmanlık bilgisi ya da kelime dağarcığı gerektirmez. TOEFL, GRE, GMAT gibi uluslararası sınavların hazırlayıcısı olan Eğitimsel Test Servisine (ETS) bağlıdır.

Sınav Süresi ve İçeriği

Sınavda iş yazışmaları, e-mailler, sipariş formları gibi metinlerin ve telefon konuşmalarının vs. anlaşılmasının gerekli olduğu çok sayıda soru bulunmaktadır. Sınav 2 saat sürmektedir. Çoktan seçmeli 200 soru içerir. Klasik TOEIC dinleme ve okuduğunu anlama olmak üzere 2 bölümden oluşur;

Dinleme

100 sorudan oluşur. Kendi içinde 4 bölüme ayrılır. Ses kayıtlarını dinleme ile yapılan bu çalışmada öğrenci diyaloglar, çeşitli cümle yapıları, telefon görüşmeleri, kısa konuşmalar dinler. Tahmini sınav süresi 45 dakikadır.

1.Bölüm: 4 cevap şıkkı olan, 20 sorudan oluşan fotoğraflar bölümü

2.Bölüm: 3 cevap şıkkı olan, 30 sorudan oluşan soru/cevap bölümü

3.Bölüm: 4 cevap şıkkı olan, 30 sorudan oluşan kısa diyaloglar bölümü

4.Bölüm: 4 cevap şıkkı olan, 20 sorudan oluşan uzun diyaloglar bölümü

 

Okuduğunu Anlama

100 sorudan oluşur. İçeriğe bağlı olarak iş yazışmaları, iletiler vb. içerikte soruların cevaplanması istenir. Tahmini sınav süresi 75 dakikadır.

5.Bölüm: 4 cevap şıkkı olan, 40 sorudan oluşan cümle tamamlama bölümü

6.Bölüm: 4 cevap şıkkı olan, 20 sorudan oluşan yanlışu bulma bölümü

7.Bölüm: 4 cevap şıkkı olan, 40 sorudan oluşan okuduğunu anlama bölümü

Sınav bitiminde öğrenci kişisel bilgilerini, eğitim ve iş tecrübesi ile ilgili anket sorularını da cevaplamak durumundadır.

TOEIC sınavında konuşma ve yazma bölümleri isteğe bağlı gerçekleşir.

TOEIC’e Kimler Katılabilir?

Bu sınav büyük şirketlerden, finans kurumlarına, bireylere, eğitim kurumlarına kadar herkes için uygundur. Kişilerin İngilizce yeterliliğine dayalı olarak karar verebilmesini, İngilizce bilgisi gerektiren bir pozisyona uygunluk durumu veya dil bilgisi düzeyinin onaylanması amaçlarıyla kullanılabilir. Bazı üniversielerde de mezuniyete yakın dönemlerde öğrencilerin İngilizce düzeylerini belirlemek için bu sınav istenmektedir.

TOEIC Sınav Sonuçları

TOEIC yeterlilik tablosu alınan skorla yerine getirilebilecek işleri özetlemektedir. Bu belge mevcut durumu ve hedefleri belirlemede büyük fayda sağlamaktadır. TOEIC sınavı alt bölümlerden alınan alt skorlar ve toplam puan olmak üzere hesaplanır. Her alt puan 5-495, toplam puan ise 10-990 arasında farklılık gösterir. TOEIC sınavı geçme ve kalma esasına bağlı değildir. TOEIC istenilen yeterlilikte olunup olunmadığını belirlemek amaçlı hazırlanmış bir sınavdır. Örneğin bu sınav sonucuna göre şirketler kendi çalışanlarının standartlarını belirlerken okullar öğrencilerini eğitim için uygun seviyeye yerleştirmek için kullanabilirler.

UKLA TOEIC Programının içeriği ile ilgili bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.