logo-black


KIDS


JUNIOR CLUB ( 8 – 11 YAŞ )

 

Çocuklar dil öğreniminde yetişinlere kıyasla daha avantajlıdırlar ve öğrenme motivasyonları yüksektir; dolayısıyla dil öğrenimini yetişkinlerden çok daha çabuk, kolay ve “doğal” bir şekilde gerçekleştirmektedirler.

Çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli faktör sadece sevdikleri, keyif aldıkları şeyleri öğrenmeyi tercih etmeleridir. Çocukların diğer tüm süreçlerde olduğu gibi yabancı dil öğreniminde de gelişim gösterebilmek için keyif almaları, aktif olmaları ve sevmeleri gerekir.

Programın Amacı

UKLAACADEMY Junior Club programı öğrencilerde dil öğrenimine karşı ilgi uyandıracak ve sevmelerini sağlayacak temel ilkelere uygun hazırlanmıştır. Çocukların okuma ve yazma gibi akademik becelerileri kazanmaya başladığı 8 yaş itibariyle başlayan Junior Club ilköğretim birinci aşama sonuna kadarki tüm çocukların yaş düzey ve dilsel becerilerine uygun yabancı dil içeriğine sahiptir.

Junior Club müfredatındaki İngilizce oyun oynama, bulmaca çözme, şarkı söyleme, drama yapma, hikaye anlatma, interneti egzersiz aracı olarak kullanma, resim ve posterlerden yararlanma, proje yapma ve yaptığı projeyi İngilizce konuşarak sunma gibi temel aktiviteler, çocukların yabancı dili sevmesini ve dil gelişimini hızlandırır.

 

 

MIDDLE SCHOOL ( 5.6.7.8. SINIF )

 

Devlet okullarında İlköğretim birinci kademede başlayan dil eğitimi ikinci kademede de benzer müfredatla devam eder. Ancak özellikle de okul müfredatlarının yoğun olması, eğitim sisteminin sınav odaklı olması, sınıf mevcutlarının kalabalık olması İngilizce eğitiminde verimliliği düşürmektedir. Diğer bir sorun ise bu yaş grubundaki öğrencilerin ileride eğitim hayatlarına yön verebilecek nitelikte olan sınavlara hazırlanmaya başlamalarıdır. Bu durum da öğrencileri İngilizce eğitiminden uzaklaştırmaktadır.

Programın Amacı

Bizler UKLAACADEMY olarak bu yaş grubuna özel programlarımızla, okullardaki eğitimlere de destek olabilecek içerikle, öğrencilerimizin İngilizce öğrenirken aynı zamanda keyif almalarını sağlıyoruz. Öğrencilerin ilgisini çeken, bu yaş grubuna özel hazırlanmış Oxford – Cambridge CD-ROM destekli materyallerini kullanıyoruz.Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak yaratıcı düşünmelerini, şarkı ve interaktif egzersizlerle, oyunlar ve yarışmalarla, projelerle, sunumlarla, sosyal gezilerle öğrendikleri dili gerçek hayatta uyarlamarına yardımcı oluyoruz.

 

 

HIGH SCHOOL ( 9.10.11.12. SINIF )

 

Anadolu ve Fen Liselerinde hazırlık sınıfının kalkması ve bu okullara özel okullardan geçiş yapan öğrenciler ile ilköğretim okullarından gelen öğrencilerin aynı İngilizce programlarına dahil olmaları da devlet liseleri İngilizce programlarında zorluklar yaşanmasına neden olmuştur.

UKLAACADEMY özel olarak tasarladığı High School Programı tüm lise öğrencilerine hem okuldaki İngilizce derslerinde başarılı olmaları için yardımcı olmakta, hem de İngilizce konuşma ve yazma becelerileri kazandırarak eğitim hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamakta ve onları geleceğe hazırlamaktadır.

UKLAACADEMY High School Programı

Bizler UKLAACADEMY olarak bu yaş grubuna özel programlarımızla, okullardaki eğitimlere de destek olabilecek içerikle, öğrencilerimizin İngilizce öğrenirken aynı zamanda keyif almalarını sağlıyoruz. Öğrencilerin ilgisini çeken, bu yaş grubuna özel hazırlanmış Oxford – Cambridge CD-ROM destekli materyallerini kullanıyoruz.Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak yaratıcı düşünmelerini, şarkı ve interaktif egzersizlerle, oyunlar ve yarışmalarla, projelerle, sunumlarla, sosyal gezilerle öğrendikleri dili gerçek hayatta uyarlamarına yardımcı oluyoruz.

Her kademe için okullardaki İngilizce eğitimine destek olabilecek paralel müfredatlara sahiptir.

Oxford ve Cambridge University Press tarafından özellikle bu yaş grubu gençler için hazırlanmış CD-ROM destekli, güncel ve kaliteli eğitim materyalleri ile eğitim vermektedir.

Öğrenci merkezli ve konuşma pratiğine dayalı bir eğitim sistemi ile öğrencilerin İngilizceyi sadece sınavlarda başarılı olmak için değil, konuşup yazabilmeleri ve hayata geçirebilmelerini sağlamaktadır

Bu yaş grubuna özel öğretim metot ve teknikleri ile interaktif egzersizler, filmler, internet projeleri ve güncel konuları içeren dinamik ve aktif bir öğrenme ortamı sunar.

Gelecek eğitim süreçleri ve kariyer hedefleri için sağlam bir İngilizce altyapı oluşturabilmelerini sağlar.